top of page

Departaments didàctics

Foto-artículo-2-Febrero.png

LLENGÜES ESTRANGERES

Antònia Fontirroig

Annie Catany

Laia Planells

Antònia Isabel Motos

Nerea Amo

Víctor Saez

MATEMÀTIQUES

Mª Magdalena Martorell

Francesca Mestre

Borja Dañobeitia

Antònia Bordoy

ORIENTACIÓ

Nicole Segura

Laura Izquierdo

Elena Rosselló

Ferràn Morell

Cristina Morcillo

LLENGUA CASTELLANA

Joana Bonet

Maria José Nicolau

Xisco Juan

Nieves Ramírez

EDUCACIÓ FÍSICA

Lourdes Fuster

Enric Magraner

Jaume Artigues

Carles del Olmo

LLENGUA CATALANA

Teresa Coll

Josep Sacarès Capellà

Maria del Mar Umbert

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Eva Martínez

Susana Pons

Margarita Enrich

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Aina Villalonga

Pep Ríos

Patricia García

TECNOLOGIA

César Sebastià

Emilia Torres

Aina Maria Genovart

FILOSOFIA

Aina Cassanyes

MÚSICA

Andreu Prohens

ECONOMIA

Maria Antònia Riera

DIBUIX

Elisabeth Calvo

Blanca Escuin

FÍSICA I QUÍMICA

Margarita Ojea

Natàlia Frau

RELIGIÓ CATÒLICA

Margalida E. Canyelles

bottom of page