top of page

Beques i ajuts

Ajuts per a alumnat amb necesitats específiques de suport educatiu

 

Bon dia,
El passat 26 d'abril es va publicar la Resolució per la qual es convoquen ajudes per alumnes amb NESE pel
curs 2023-24.
La data de presentació de sol·licituds és del passat 8 de maig al 20 de setembre.
Trametem, els enllaços relacionats següents:
-Publicació de la convocatòria en el BOE.
-Pàgina web de beques d'Educació per alumnat amb NESE del Ministeri
i adjunta la convocatòria dels ajuts
Respecte al curs anterior no hi ha canvis. Només la novetat del subsidi per a despeses addicionals de
caràcter general, de 400
€, per a tots el sol·licitants que acreditin necessitat específica de suport educatiu,
d’acord amb els requisits establerts en la convocatòria.

beques.png

Ajuts d'alimentació

 

En data 1 de juny de 2023 s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024.

 

Les sol·licituds s'han de presentar des del 23 al 30 de juny de 2023, degudament emplenades a la secretaria del centre educatiu on es cursen els estudis durant el curs escolar 2023-2024 o a través de la seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital. Les sol·licituds s'han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària.  

 

Adjuntam informació general i model de sol.licitud

 

Sol·licitud d'ajuts d'alimentació

 

BOIB resolució

bottom of page